Yavusa Navakavu

21st Anniversary Of Navakavu MPA
NEWS

21st Anniversary Of Navakavu MPA

The Yavusa Navakavu yester­day marked its 21st anniver­sary of the Navakavu Ma­rine Protected Area (MPA). Chairma...

Subscribe-to-Newspaper